Fueloil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği - Hekoil Akaryakıt İnş. Ltd. Şti.

İçeriğe git

Ana Menü

Fueloil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği

Yonetmelikler

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Fuel oil: Denizcilik yakıtları hariç olmak üzere, kombine nomenklatür kodu 2710 19 51 ila 2710 19 69 olan petrol esaslı akaryakıtı veya damıtma sınırlarının motorin türlerinden farklı olması nedeniyle, akaryakıt amaçlı kullanılan fuel oil türlerinden sayılan ve ASTM D86 yöntemine göre 250 °C’de hacmen %65’ten azı (kayıplar dahil) damıtılan petrol esaslı akaryakıtı,

b) ASTM yöntemi: Amerikan Test ve Materyaller Topluluğu tarafından 1976 yılında basılan petrol ve madeni yağlar için teknik özellikler ve standart tanımlarını,

ifade eder.

MADDE 2 – (l) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan Fuel Oil türlerinin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Ekim 2006 tarihli “TS 2177 Fuel oil” standardına uygun olması zorunludur.

(2) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilebilecek fuel oil türlerinin resmi isimleri, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak Kurul kararı ile belirlenir.

MADDE 3 – (l) 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Fuel oil Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – (l) Bu Tebliğ 1/11/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Copyright © 2020 Hekoil Akaryakıt Limited Şirketi | PikselBilgisayar

İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön